เซอร์เฟส 4 นิ้ว หลังพล๊าสติก

 • เซอร์เฟส 4 นิ้ว หลังพล๊าสติก

  เซอร์เฟส 4 นิ้ว หลังพล๊าสติก

 • เซอร์เฟส 4 นิ้ว หลังพล๊าสติก

  เซอร์เฟส 4 นิ้ว หลังพล๊าสติก

 • เซอร์เฟส 4 นิ้ว หลังพล๊าสติก

  เซอร์เฟส 4 นิ้ว หลังพล๊าสติก

 • เซอร์เฟส 4 นิ้ว หลังพล๊าสติก

  เซอร์เฟส 4 นิ้ว หลังพล๊าสติก

Itemp No. Didmensions(mm) AvailiableGrit Color Price Packing(pcs/box)
SC1046 100x16 # 46 (Yellow) 400 10
SC1050 100x16 # 50 (Brown) 400 10
SC1080 100x16 # 80 (Red) 320 10
SC1100 100x16 # 100 (Puple) 320 10
SC1240 100x16 # 240 (Green) 320 10
SC1600 100x16 # 600 (Gray) 320 10

Back to Top