ล้อสก๊อตไบรท์สีเทา

 • ล้อสก๊อตไบรท์สีเทา

  ล้อสก๊อตไบรท์สีเทา

 • ล้อสก๊อตไบรท์สีเทา

  ล้อสก๊อตไบรท์สีเทา

 • ล้อสก๊อตไบรท์สีเทา

  ล้อสก๊อตไบรท์สีเทา

 • ล้อสก๊อตไบรท์สีเทา

  ล้อสก๊อตไบรท์สีเทา

Itemp No. Didmensions(mm) Availiable Grit / Color/Price Packing (pcs/box)
5p 7p 9p
PF-31 3"x1" 105 105 105  
PF-605 6"x1/2" 105 105 105  
PF-610 6"x1" 205 205 210  
PF-620 6"x2" 340 360 380  
PF-810 8"x1" 360 380 420  
PF-820 8"x2" 360 420 460  
PF-1001 10"x1" 480 460 520  
PF-1002 10"x2" 920 520 1250  
PF-1201 12"x1" 1160 1250 1400  
PF-1201 12"x2" 1240 1400 1500  

Back to Top